Kreator Legal Geek - informacje o dokumentach

Regulamin sklepu internetowego
Centrum pomocy: Dokumenty RODO
Polityka prywatności RODO i cookies
Regulamin sklepu na Allegro
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pakiet E‑Sprzedawcy
Pakiet E‑Sprzedawcy UE

Kreator AML Legal Geek - informacje o dokumentach

Pakiet AML Mini
Pakiet AML Standard
Pakiet AML Premium

Centrum pomocy: Dokumenty RODO

Co warto wiedzieć o produkcie?

Dokumenty RODO to zestaw wzorów wraz z instrukcjami, które po wypełnieniu mogą stanowić komplet dokumentów wewnętrznych wymaganych przez RODO. Zarówno dokumenty, jak i instrukcje oraz wskazówki, zostały opracowane przez doświadczonych prawników. Zyskujesz pewność, że są nie tylko zgodne z prawem, lecz także uwzględniają realia prowadzenia biznesu.

Jeśli spełniasz wszystkie poniższe założenia – wzory są dla Ciebie:

 • jesteś mikroprzedsiębiorcą;
 • Twoja działalność nie wymaga uzyskiwania licencji, koncesji czy innych zezwoleń;
 • prowadzisz działalność w maksymalnie dwóch lokalizacjach, o podobnym poziomie zabezpieczeń;
 • nie masz obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych;
 • nie wykonujesz czynności przetwarzania, które wymagałyby oceny skutków przetwarzania;
 • nie przetwarzasz danych w imieniu innych administratorów danych osobowych – to znaczy, że nie występujesz jako procesor (podmiot przetwarzający).

 

W ramach Dokumentów RODO otrzymujesz:

 • instrukcję wdrożenia RODO w Twoim mikroprzedsiębiorstwie;
 • uproszczoną instrukcję do dokumentów RODO;
 • wzór polityki ochrony danych – wraz z instrukcją jej przygotowania;
 • wzór analizy ryzyka – wraz z instrukcją jej przeprowadzenia;
 • wytyczne do ogólnej klauzuli obowiązku informacyjnego – wraz z przykładową klauzulą;
 • wzór rejestru czynności przetwarzania – wraz z instrukcją wypełnienia;
 • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – wraz z instrukcją wypełnienia;
 • wzór upoważnienia do przetwarzania danych;
 • wzór oświadczenia pracownika;
 • wzór rejestru upoważnień – wraz z instrukcją wypełnienia;
 • wzór rejestru powierzeń przetwarzania – wraz z instrukcją wypełnienia;
 • wzór rejestru naruszeń ochrony danych osobowych – wraz z instrukcją wypełnienia;
 • klauzulę informacyjną do umów z pracownikami;
 • klauzulę informacyjną do umów z kontraktorami.