To bardzo intensywny rok dla e-commerce, planowane są duże zmiany dla sklepów internetowych. Wynikają one z konieczności wdrożenia trzech unijnych dyrektyw, tj.: tzw. dyrektywy cyfrowej, dyrektywy towarowej oraz tzw. dyrektywy Omnibus. O tym, jakie zmiany czekają e-sklepy oraz ich regulaminy w związku z dyrektywą cyfrową oraz towarową pisaliśmy w dwóch wcześniejszych artykułach, które znajdziecie tutaj:

Dzisiaj wskażemy Wam jak trzecia z ww. dyrektyw, tj. dyrektywa Omnibus wpłynie na sklepy internetowe. Zmiany wynikające z tej dyrektywy miały być stosowane w Polsce od 28 maja 2022 roku, jednak do tej pory nie pojawiła się jeszcze ustawa wdrażająca tę dyrektywę do polskiego porządku prawnego. Oznacza to, że polscy sprzedawcy (kierujący sprzedaż na rynek polski) na nowości prawne muszą jeszcze trochę poczekać. Tym niemniej, niebawem nowe przepisy zaczną obowiązywać, dlatego lepiej zapoznać się z planowanymi zmianami zawczasu. Zapraszamy do lektury!

Artykuł został przygotowany w oparciu o projekt ustawy implementującej dyrektywę Omnibus z dnia 28 marca 2022 roku.

UWAGA! Jeśli kierujesz sprzedaż na rynki europejskie inne niż Polska, powinieneś dostosować się do przepisów dyrektywy Omnibus już teraz! Możesz to zrobić z naszą pomocą - Pakiet E-Sprzedawcy UE uwzględnia najnowsze zmiany prawne.

I. Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Numer telefonu – obowiązkowa informacja

Do tej pory sklep internetowy nie musiał posiadać numeru telefonu, co było bardzo wygodne zwłaszcza w przypadku e-sprzedawców prowadzących sklep obok pracy na etacie czy też będąc na urlopie związanym z wychowywaniem dzieci. Wraz z Omnibusem to się zmieni i wśród licznych obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach pojawi się również konieczność podania numeru telefonu. Co istotne, ustawodawca wskazuje, że dane kontaktowe mają zapewniać szybki i efektywny kontakt się z przedsiębiorcą. Tym samym, regulamin sklepu internetowego w miejscu, gdzie podajecie swoje dane kontaktowe powinien zawierać również informację o numerze telefonu.

Znika faks

Tak jak zniknął z naszego codziennego życia, tak faks znika również z listy obowiązków informacyjnych wskazanych w ustawie o prawach konsumenta.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Do tej pory w regulaminie należało poinformować o „obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad”. Wraz ze zmianami sens informacji pozostanie podobny, natomiast jego brzmienie się zmieni i przedsiębiorca internetowy powinien poinformować o: „przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową”. Nowe brzmienie obejmuje zarówno rzeczy, jak i inne świadczenia, czyli np. treści cyfrowe dostarczane online.

Treści cyfrowe dostarczane online – odstąpienie od umowy

Jeśli w Twoim sklepie sprzedajesz treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną (np. e-booki, audiobooki, poradniki itd.), zwróć szczególną uwagę na wymogi w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy dla klienta będącego konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą uprzywilejowanym. Kupujący traci ustawowe prawo odstąpienia od umowy w momencie spełnienia świadczenia (dostarczenia treści), pod warunkiem, że:

  • został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a dodatkowo:
  • przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Jak widzisz, nie tylko ważne są odpowiednie postanowienia w regulaminie sklepu internetowego (dotyczące prawa odstąpienia od umowy), ale również odpowiednie przygotowanie sklepu – w szczególności checkboxów oraz potwierdzeń.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – konieczny adres e-mail

W nowym wzorze odstąpienia od umowy, który musi być przedstawiony konsumentowi jako obowiązkowa informacja pojawił się też adres e-mail. Obecnie w ustawie wskazano, że adres ten podaje się, jeśli jest dostępny. W naszej ocenie zmiana ta nie jest znacząca, ponieważ trudno sobie wyobrazić sklep internetowy bez adresu e-mail.

Inny środek komunikacji online

Jeśli w Waszym sklepie funkcjonuje środek komunikacji online, który:

  • gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,
  • spełnia wymogi trwałego nośnika,
  • umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą,

powinniście również o nim poinformować. Niestety ustawowy opis tego środka nie jest do końca jasny i budzi pewne wątpliwości interpretacyjne, dlatego też jeśli macie dodatkowy środek komunikacji (np. czat), warto o nim wspomnieć na Waszej stronie internetowej.

II. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Opinie konsumenckie – nowe zasady

Zbierasz i udostępniasz opinie konsumenckie o produktach? Po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o tym, czy i w jaki sposób zapewnia on, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Brak stosownej informacji na ten temat będzie stanowić zaniechanie wprowadzające w błąd.

Co więcej, za nieuczciwe praktyki rynkowe uznawane będą:

  • twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, pomimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów,
  • zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

III. Zmiany w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług

Obniżki cen – nowe zasady

W każdym przypadku obniżenia ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniać należy również informację o najniższej cenie tego towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Co z towarami, które są w sprzedaży przez krótszy czas? Również na to ustawodawca przygotował odpowiednie przepisy i tym samym jeżeli towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Trudniej robi się przy towarach, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności – w tym przypadku obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki z zastrzeżeniem, że terminy o których była mowa powyżej nie mają zastosowania. Trudno wyraźnie wskazać jak to powinno wyglądać w praktyce, ponieważ w naszej ocenie regulacja ta jest niejednoznaczna i budzi wątpliwości interpretacyjne. Może doprowadzić to do wniosku, że w przypadku produktów będących w sprzedaży od dawna, konieczne będzie sięgnięcie do cen nawet sprzed kilku lat. Nie wydaje się to być celem ustawodawcy, rozsądne wydaje się więc rozwiązanie, w którym sprzedawca informuje o pierwszej cenie towaru z danej partii, mającej taki sam termin ważności.

IV Podsumowanie

Jak widzisz, nadchodzące zmiany dotyczą nie tylko dokumentów w sklepie internetowym, ale również jego funkcjonowania. W przypadku tej nowelizacji nie wystarczy jednorazowe wdrożenie zmian, ponieważ np. w odniesieniu do obniżenia cen za każdym razem będziesz musiał przygotować informację o historycznych cenach.

Jako podsumowanie artykułu przygotowaliśmy dla Was infografikę!

infografika_dyrektywa_omnibus