Duże zmiany w prawie dla e-sklepów w 2023! Część 1

prawo e-commerce

Spis treści

Prowadzisz sklep internetowy? Chcesz założyć sklep internetowy?

Ten artykuł jest dla Ciebie!

W kolejnym artykule przedstawiamy jak zmiany wpłyną na przedsiębiorców dostarczających treści cyfrowe online – e-booki, poradniki czy kursy. Artykuł znajdziesz tutaj: Duże zmiany w prawie dla e-sklepów w 2023! Część 2

Aktualizacja: 20.12.2022 r.

Jeszcze nie wszystkie sklepy internetowe wdrożyły zmiany prawne z 2021 roku, a już nadchodzą kolejne. Miały wejść w życie 1 stycznia 2022 r., a następnie 28 maja tego roku – terminy te nie zostały jednak dochowane. 

Poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze z proponowanych zmian. Co istotne, wszystko o czym piszemy w odniesieniu do konsumenta będzie miało również zastosowanie do przedsiębiorcy uprzywilejowanego. O tym, kto jest przedsiębiorcą uprzywilejowanym pisaliśmy w ww. artykule. Definicja takiego przedsiębiorcy nie ulegnie zmianie i w tym zakresie artykuł pozostanie aktualny.

  • Przeniesienie postanowień dot. reklamacji dla konsumenta oraz przedsiębiorcy uprzywilejowanego do ustawy o prawach konsumenta

Do tej pory reklamacje były uregulowane kompleksowo w Kodeksie cywilnym – teraz to się zmieni. Przepisy w zakresie reklamacji składanych przez konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych zostaną zmienione i przeniesione do ustawy o prawach konsumenta.

  • Reklamacje po zmianach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian, w szczególności wymagające uwzględnienia w regulaminie sklepu internetowego, a także dotyczące uprawnień konsumenta, które są wykorzystywane najczęściej.

Zwróć uwagę na to, aby postanowienia regulaminu w Twoim sklepie dotyczące reklamacji uwzględniały odesłanie do właściwych przepisów prawa (zmiana z kodeksu cywilnego na ustawę o prawach konsumenta), odpowiednio regulowały uprawnienia reklamacyjne konsumenta (zgodnie z poniżej wskazanymi zmianami), a także właściwie informowały kupującego o zasadach odesłania reklamowanego towaru (pozostawienia ich w dotychczasowym kształcie może stanowić niedozwoloną klauzulę umowną).

Żądania reklamacyjne

Tak jak do tej pory, kupujący będzie mógł żądać:

    1. wymiany oraz

    2. naprawy towaru

a także złożyć oświadczenie o:

    3. obniżeniu ceny albo

    4. odstąpieniu od umowy.

Natomiast w przypadku punktów 3 oraz 4 zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia (do tej pory wyłącznie dla odstąpienia od umowy konieczne było wystąpienie istotnej wady).

Z obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy konsument będzie mógł skorzystać tylko wtedy, gdy:

  1. sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy lub
  5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Co ciekawe, nowelizacja wprowadza domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Tym samym to Ty jako sprzedawca będziesz musiał udowodnić, że wada nie jest istotna i Konsument nie może skorzystać z takiej opcji reklamacyjnej.

Dostarczenie wadliwego towaru

Tutaj zmiana jest bardzo znacząca, do tej pory przepis wyglądał tak:

Art.  561 ze zn. 2 Kodeksu cywilnego

„§  1.   Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.”

Art.  561 ze zn. 3. Kodeksu cywilnego

„Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.”

Natomiast nowe regulacje idą krok dalej przy wymianie i naprawie towaru.

Artykuł 43d ust. 5 ustawy o prawach konsumenta dotyczący odesłania towaru podlegającego naprawie lub wymianie brzmi tak: :

„Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Tym samym sprzedawca internetowy nie tylko ponosi koszt odesłania towaru, ale będzie go musiał również od kupującego odebrać.

Ale już przy odstąpieniu od umowy (Uwaga! Chodzi tutaj o odstąpienie od umowy ze względu na wadę towaru), wygląda to tak:

Art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta

„W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.”

Tym samym w tym przypadku – kiedy konsument chce odstąpić od umowy musi samodzielnie zwrócić towar. Co prawda ma to miejsce na koszt sprzedawcy, ale już ciężar zorganizowania zwrotu (np. zamówienia kuriera) ciąży na kupującym.  

Zapoznaj się również z drugą częścią artykułu: Duże zmiany w prawie dla e-sklepów w 2023! Część 2

Brak możliwości ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Obecnie możliwe jest ograniczenie lub wyłączenie rękojmi w odniesieniu do przedsiębiorcy uprzywilejowanego, z czego sprzedawcy internetowi chętnie korzystali. Nowelizacja nie zakłada jednak takiej możliwości. W związku z tym konieczne będzie zweryfikowanie regulaminu sklepu internetowego w tym zakresie.

Zaakceptowanie wady towaru

Wraz z nowymi przepisami przedsiębiorca nie będzie odpowiadał za brak zgodności towaru z umową w zakresie szczegółowo wskazanym w ustawie o prawach konsumenta, jeśli konsument zostanie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ww. ustawie oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptuje on brak konkretnej cechy towaru. Tym samym sama informacja o braku takiej zgodności nie będzie wystarczająca i konieczna będzie odrębna akceptacja takiej cechy.

Przedawnienie roszczeń

Obecnie konsument może skutecznie dochodzić roszczeń, co do zasady, w okresie 1 roku od stwierdzenia wady (jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu).  

Wraz z nowelizacją znikną szczególne regulacje w tym zakresie i tym samym dla relacji B2C (czyli umów zawartych przez sprzedawcę z konsumentem) okres przedawnienia roszczeń wyniesie aż 6 lat, w relacji B2B – 3 lata (czyli umów zawartych przez sprzedawcę z przedsiębiorcą).   

Co istotne koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.  

Domniemanie  

Zgodnie z nowymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. 

  • Towar z elementami cyfrowymi

Ustawa wprowadza nowe pojęcie – towar z elementami cyfrowymi, a także szczegółowe regulacje mające do niego zastosowanie. Powinno Cię to szczególnie zainteresować, jeśli prowadzisz sklep z elektroniką.

Towar z elementami cyfrowymi zawiera treść cyfrową lub usługę cyfrową lub jest z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie. Jako przykład takiego towaru ustawodawca unijny podaje inteligentny zegarek ze względu na to, że może on pełnić swoje funkcje wyłącznie z aplikacją, która udostępniana jest na podstawie tej samej umowy sprzedaży, ale którą konsument musi pobrać na smartfon.

Do treści cyfrowych zawartych na ww. towarach co do zasady stosuje się również przepisy dot. przeniesienia własności towaru, a nie przepisy dotyczące treści cyfrowych online.

Jak widzisz, zmian jest całkiem sporo, a ich ostateczny kształt nadal nie jest znany. Nie chcesz sam tego pilnować i mieć pewność, że zdążysz wdrożyć zmiany? Kup regulamin sklepu internetowego w naszym Kreatorze Legal Geek, a to my zadbamy o to żebyś był na bieżąco! Styczniowe zmiany w prawie e-commerce wprowadzisz w kilku kliknięciach, kiedy będziesz chciał i będzie Cię to kosztować dokładnie tyle ile zapłacisz za regulamin, bez względu na to jak mocno zmieni się dokument.

Powiązane artykuły

Aktualności prawne

Jakie obowiązki wprowadza DSA?

DSA wprowadza szereg zróżnicowanych obowiązków, które są różne w zależności od skali działalności podmiotu do którego mają zastosowanie. Inne obowiązki będą dotyczyły dostawcy, który jest

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC20

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

EXTRA20

KOD WAŻNY DO 18.09.2023 roku, godz. 23:59

Promocja na start w Kreatorze!

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!