Aktualizacja: 31.05.2022 r.

W roku 2022 planowane są kolejne duże zmiany w prawie e-commerce – wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o prawach konsumenta. Aktualizacji będzie wymagał nie tylko regulamin sklepu internetowego, ale również dotychczasowe praktyki sprzedawców dostarczających treści cyfrowe. W poprzednim wpisie opisaliśmy, jak nowelizacja wpłynie na sprzedaż tradycyjnych towarów, dzisiaj przyjrzymy się temu, jak zmiany wpłyną na treści cyfrowe dostarczane online, a więc np. e-booki, kursy czy audiobooki. Zmiany początkowo miały wejść w życie 1 stycznia 2022 roku, a następnie 28 maja tego roku, jednak terminy te nie zostały zachowane.

UWAGA! Jeśli kierujesz sprzedaż na rynki europejskie inne niż Polska, powinieneś dostosować się do nowych zasad już teraz! Możesz to zrobić z naszą pomocą - Pakiet E-Sprzedawcy UE uwzględnia najnowsze zmiany prawne.

W celu uniknięcia wątpliwości zwracamy uwagę na to, że:

 • artykuł przygotowaliśmy w oparciu o projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny z 5 stycznia 2022 r.;
 • zmiany oraz wpis dotyczą dostarczania treści cyfrowych konsumentom oraz przedsiębiorcom uprzywilejowanym. To, co piszemy na temat konsumenta czy kupującego, ma zastosowanie do obu tych typów podmiotów. Jeśli jeszcze nie wiesz, kim jest przedsiębiorca uprzywilejowany, zerknij do naszego postu na blogu: Styczniowe zmiany prawa dla e-commerce – przedsiębiorca jak konsument?;
 • wpis ma zastosowanie wyłącznie do treści cyfrowych dostarczanych w formie elektronicznej (np. jako plik w wiadomości e-mail), a nie na trwałym nośniku (np. na płycie);
 • we wpisie omawiamy jednorazowe dostarczenie treści cyfrowej. Jeśli w ramach swojej działalności dostarczasz treści cyfrowe w sposób ciągły (np. zapewniasz roczny dostęp do kursu online), zmiany wpłyną na Ciebie w nieco inny sposób.

Płatność danymi osobowymi

Co istotne, niniejszy wpis ma zastosowanie nie tylko do sytuacji, w której klient płaci za udostępniane przez Ciebie treści cyfrowe pieniędzmi, ale również… swoimi danymi osobowymi.

Wysyłasz przygotowany przez siebie poradnik w zamian za podanie danych osobowych? Jeśli pozyskane w ten sposób dane wykorzystasz nie tylko do dostarczenia poradnika, ale też do innego celu, np. do działań marketingowych, to zmiana w prawie również obejmie Cię swoim zakresem. Konsument będzie w takim wypadku na uprzywilejowanej pozycji.

Procedura reklamacyjna

Wraz z nowymi przepisami treści cyfrowe będą podlegały dedykowanej im procedurze reklamacyjnej. Szczegóły znajdziesz poniżej:

Przypadek 1

Co się stało?

👉 Kupujący nie otrzymał treści cyfrowej

Co może zrobić Kupujący?

 • wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia tej treści,
 • jeśli nie dostarczysz treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Was terminie, konsument może odstąpić od umowy.

Co istotne, konsument może odstąpić od umowy z pominięciem wezwania, jeśli:

 • oświadczysz lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczysz treści cyfrowej,
 • uzgodniliście lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Ty nie dostarczyłeś jej w tym terminie.

Ten drugi przypadek może mieć miejsce np. w sytuacji, w której konsument zakupił e-booka w prezencie świątecznym w ramach Twojej przedświątecznej „prezentowej” akcji marketingowej, a Ty nie zdążyłeś go dostarczyć przed świętami.


Przypadek 2

Co się stało?

👉 Treść cyfrowa jest niezgodna z umową

Co może zrobić kupujący?

 1. żądać doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej z umową.

Jeśli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo pociągałoby za sobą nadmierne dla Ciebie koszty, możesz odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej. Jako sprzedawca jesteś obowiązany doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową nieodpłatnie, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, do którego jest wykorzystywana;

 1. pod pewnymi warunkami (wskazanymi poniżej) – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy będzie możliwe, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • nie doprowadzisz treści cyfrowej do zgodności z umową;
 • brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że próbowałeś doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy lub
 • z Twojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzisz treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

W jaki sposób należy zwrócić środki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny?

 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny,
 • przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Jako sprzedawca treści cyfrowej odpowiadasz za jej brak zgodności z umową, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od dostarczenia treści.

Może się zdarzyć, że będziesz sprzedawać produkt, który z jakiegoś powodu nie będzie taki, jakiego by oczekiwał kupujący, np. ze względu na niezgodność z zapowiedzią, którą udostępniłeś konsumentowi przed zawarciem umowy. Przykładowo, w informacjach publikowanych przed udostępnieniem produktu w sklepie informowałeś o pięciu modułach w poradniku, a finalnie pojawiły się cztery.

W tym przypadku, aby uwolnić się od odpowiedzialności za taką niezgodność, musisz:

 • poinformować wyraźnie kupującego najpóźniej w chwili zawarcia umowy, że konkretna cecha treści cyfrowych (w powyższym przykładzie – liczba modułów / kompleksowość) odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43i ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta i
 • otrzymać od kupującego wyraźną i odrębną akceptację braku tej cechy treści cyfrowej.

Jak przygotować się do zmian?

 1. Opisy produktów

Zadbaj o to, aby opisy produktów w Twoim sklepie były kompletne i właściwe, tak aby to, co sprzedajesz, było zgodne z tym, o czym piszesz na swojej stronie internetowej. Pomoże Ci to ograniczyć liczbę niezadowolonych klientów i reklamacji z powodu niezgodności produktu z umową, które mogą negatywnie wpływać na Twoje finanse.

 1. Regulamin sklepu internetowego

Zaktualizuj regulamin sklepu internetowego – w szczególności zasady reklamacji, mając na uwadze nowe regulacje, wskazane w naszym wpisie.

Ponadto zwróć uwagę na to, aby regulamin sklepu internetowego poruszał kwestię treści cyfrowych. Regulamin sklepu internetowego sprzedającego e-booki, kursy czy poradniki dostarczane online nie będzie taki sam jak regulamin sklepu sprzedającego wyłącznie towary.

 1. Wdrożenie zmian do procedur

Brzmi to dosyć szumnie, ale chodzi po prostu o to, abyś miał świadomość zmian i tego, jakie prawa ma kupujący, a Ty – obowiązki. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak postępować np. podczas reklamacji.

Jeśli nie chcesz przeoczyć żadnych zmian w prawie i posiadać zgodny z prawem regulamin, możesz skorzystać z naszego Kreatora Legal Geek. Więcej o Kreatorze przeczytasz tutaj.