Dyrektywa Omnibus – jak realnie wpłynie na sklepy internetowe?

kalendarz z zegarem i dzwonkiem wdrożenia dyrektywy omnibus

Spis treści

AKTUALIZACJA Z DNIA 14.12.2022 r.  

1 stycznia 2023 roku to nie tylko Nowy rok, ale również duże zmiany dla sklepów internetowych. Wynikają one z konieczności wdrożenia trzech unijnych dyrektyw, tj.: tzw. dyrektywy cyfrowej, dyrektywy towarowej oraz tzw. dyrektywy Omnibus. O tym, jakie zmiany czekają e-sklepy oraz ich regulaminy w związku z dyrektywą cyfrową oraz towarową pisaliśmy w dwóch wcześniejszych artykułach, które znajdziecie tutaj:

Dzisiaj wskażemy Wam jak trzecia z ww. dyrektyw, tj. dyrektywa Omnibus wpłynie na sklepy internetowe. Zmiany wynikające z tej dyrektywy miały być stosowane w Polsce od 28 maja 2022 roku, jednak finalnie wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.  

I. Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Numer telefonu – obowiązkowa informacja

Do tej pory sklep internetowy nie musiał posiadać numeru telefonu, co było bardzo wygodne zwłaszcza w przypadku e-sprzedawców prowadzących sklep obok pracy na etacie czy też będąc na urlopie związanym z wychowywaniem dzieci. Wraz z Omnibusem to się zmieni i wśród licznych obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach pojawi się również konieczność podania numeru telefonu. Co istotne, ustawodawca wskazuje, że dane kontaktowe mają zapewniać szybki i efektywny kontakt się z przedsiębiorcą. Tym samym, regulamin sklepu internetowego w miejscu, gdzie podajecie swoje dane kontaktowe powinien zawierać również informację o numerze telefonu.

Znika faks

Tak jak zniknął z naszego codziennego życia, tak faks znika również z listy obowiązków informacyjnych wskazanych w ustawie o prawach konsumenta.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Do tej pory w regulaminie należało poinformować o „obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad”. Wraz ze zmianami sens informacji pozostanie podobny, natomiast jego brzmienie się zmieni i przedsiębiorca internetowy powinien poinformować o: „przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową”. Nowe brzmienie obejmuje zarówno rzeczy, jak i inne świadczenia, czyli np. treści cyfrowe dostarczane online.

Treści cyfrowe dostarczane online – odstąpienie od umowy

Jeśli w Twoim sklepie sprzedajesz treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną (np. e-booki, audiobooki, poradniki itd.), zwróć szczególną uwagę na wymogi w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy dla klienta będącego konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą uprzywilejowanym. Kupujący traci ustawowe prawo odstąpienia od umowy w momencie spełnienia świadczenia (dostarczenia treści), pod warunkiem, że konsument wyraził uprzednio zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu na odstąpienie od umowy i 

  • został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia (dostarczeniu treści cyfrowych) przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a dodatkowo: 
  • przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania ww. zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 

Jak widzisz, nie tylko ważne są odpowiednie postanowienia w regulaminie sklepu internetowego (dotyczące prawa odstąpienia od umowy), ale również odpowiednie przygotowanie sklepu – w szczególności checkboxów oraz potwierdzeń.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – konieczny adres e-mail

W nowym wzorze odstąpienia od umowy, który musi być przedstawiony konsumentowi jako obowiązkowa informacja pojawił się też adres e-mail. Obecnie w ustawie wskazano, że adres ten podaje się, jeśli jest dostępny. W naszej ocenie zmiana ta nie jest znacząca, ponieważ trudno sobie wyobrazić sklep internetowy bez adresu e-mail.

II. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Opinie konsumenckie – nowe zasady

Zbierasz i udostępniasz opinie konsumenckie o produktach? Po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o tym, czy i w jaki sposób zapewnia on, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Brak stosownej informacji na ten temat będzie stanowić zaniechanie wprowadzające w błąd.

Co więcej, za nieuczciwe praktyki rynkowe uznawane będą:

  • twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, pomimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów,
  • zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zbieraniu opinii zgodnie z Dyrektywą Omnibus? Przeczytaj nasz wpis na blogu: Dyrektywa Omnibus a opinie w sklepie internetowym.

III. Zmiany w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług

Obniżki cen – nowe zasady

W każdym przypadku informowania o obniżenia ceny produktu, obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniać należy również informację o najniższej cenie tego produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 

Co z towarami, które są w sprzedaży przez krótszy czas? Również na to ustawodawca przygotował odpowiednie przepisy i tym samym jeżeli towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Trudniej robi się przy towarach, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności – w tym przypadku obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki z zastrzeżeniem, że terminy o których była mowa powyżej nie mają zastosowania. Trudno wyraźnie wskazać jak to powinno wyglądać w praktyce, ponieważ w naszej ocenie regulacja ta jest niejednoznaczna i budzi wątpliwości interpretacyjne. Może doprowadzić to do wniosku, że w przypadku produktów będących w sprzedaży od dawna, konieczne będzie sięgnięcie do cen nawet sprzed kilku lat. Nie wydaje się to być celem ustawodawcy, rozsądne wydaje się więc rozwiązanie, w którym sprzedawca informuje o pierwszej cenie towaru z danej partii, mającej taki sam termin ważności.

IV Podsumowanie

Jak widzisz, nadchodzące zmiany dotyczą nie tylko dokumentów w sklepie internetowym, ale również jego funkcjonowania. W przypadku tej nowelizacji nie wystarczy jednorazowe wdrożenie zmian, ponieważ np. w odniesieniu do obniżenia cen za każdym razem będziesz musiał przygotować informację o historycznych cenach.

Jako podsumowanie artykułu przygotowaliśmy dla Was infografikę!

dyrektywa Omnibus i zmiany w prawie dla e-commerce 2023

Powiązane artykuły

Aktualności prawne

Jakie obowiązki wprowadza DSA?

DSA wprowadza szereg zróżnicowanych obowiązków, które są różne w zależności od skali działalności podmiotu do którego mają zastosowanie. Inne obowiązki będą dotyczyły dostawcy, który jest

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC20

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

EXTRA20

KOD WAŻNY DO 18.09.2023 roku, godz. 23:59

Promocja na start w Kreatorze!

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!