Zasady świadczenia bezpłatnej usługi Treści od Legal Geek

§ 1 Informacje wstępne

 1. Legal Geek nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi usługę Treści od Legal Geek. W ramach usługi Legal Geek zapewnia Użytkownikowi dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Legal Geek (np. poradniki), a także premierowy dostęp do treści wytwarzanych przez Legal Geek, w szczególności webinarów, newsletterów, podcastów czy nagrań wideo, a także możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach online realizowanych przez Legal Geek.
 2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, w oparciu o niniejsze zasady i polega na dostarczeniu uprzednio zamówionych Informacji.

§ 2 Definicje

 1. Legal Geek – Legal Geek Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-706), ul. Obrońców Westerplatte 2-4/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000615169, kapitał zakładowy: 10.000 zł, NIP: 586 23 05 970, e-mail: info@legalgeek.pl.
 2. Użytkownik – podmiot, który zamówił Usługę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługa – bezpłatna usługa Treści od Legal Geek, zamawiana przez Użytkownika, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Informacji.
 4. Informacje – informacje o charakterze informacyjnym, marketingowym lub handlowym dostarczane Użytkownikowi przez Legal Geek, a w szczególności praktyczne poradniki opracowane przez Legal Geek, informacje o nowych artykułach opublikowanych w Serwisie, webinarach, podcastach, wydarzeniach związanych z prawem nowych technologii, infografiki lub materiały promujące Legal Geek.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony lub wykorzystywany przez Legal Geek, w szczególności serwis dostępny w domenie legalgeek.pl.
 6. Zasady – niniejsze zasady świadczenia Usługi, stanowiące regulamin Usługi w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Usługa

 1. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik, za pośrednictwem przeznaczonego do tego, oznaczonego, miejsca w Serwisie podaje swój adres e-mail. W przypadku usług opartych o powiadomienia SMS konieczne jest również podanie przez Użytkownika numeru telefonu.
 2. Informacje przekazywane są do Użytkownika, na adres e-mail lub numer telefonu podany przy zamawianiu Usługi, z częstotliwością ustaloną przez Legal Geek.
 3. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową;
  2. adresu e-mail;
  3. numeru telefonu komórkowego – w przypadku usług opartych o powiadomienia SMS.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w odpowiedni odnośnik znajdujący się w wiadomości wysyłanej w ramach Usługi; lub
  2. wysłać wiadomość na adres: info@legalgeek.pl zawierającą informacje o zamiarze rozwiązania umowy.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi mogą być składane na adres: kreator@legalgeek.pl. Legal Geek rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Legal Geek.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności Legal Geek dostępnej pod adresem: https://kreator.legalgeek.pl/terms/polityka-prywatnosci

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Legal Geek przysługuje prawo zmiany niniejszych Zasad, wyłącznie z ważnych przyczyn, którymi są zmiana przepisów prawa, poprawa bezpieczeństwa Usługi lub zmiana modelu funkcjonalnego świadczenia Usługi.
 2. Legal Geek powiadomi Użytkownika o zamiarze zmiany Zasad z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie wypowie umowy, wygasa ona z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie proponowanych zmian.
 3. Legal Geek komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim, za pośrednictwem poczty e-mail lub numeru telefonu podanego przez Użytkownika.
   

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC20

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

EXTRA20

KOD WAŻNY DO 18.09.2023 roku, godz. 23:59

Promocja na start w Kreatorze!

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!