Regulamin sklepu internetowego w 2022 roku

regulamin

Spis treści

Czy regulamin sklepu internetowego w 2022 roku będzie inny niż w 2021 roku? Część e-sprzedawców zadaje sobie tego typu pytania zastanawiając się, czy stworzony raz regulamin wystarczy na zawsze albo chociaż na kilka lat. To nie jest trudne pytanie i od razu możemy na nie odpowiedzieć – dokument z zeszłego roku bez wątpienia będzie wymagał zmian! Dlaczego? Tego właśnie dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu. Zmian szykuje się całkiem sporo!

I PAKIET ZMIAN W REGULAMINIE SKLEPU

Podstawa zmian: Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny

Kiedy nastąpią zmiany: najprawdopodobniej 28 maja 2022 roku

Więcej o zmianach przeczytasz na naszych blogu:

1. Odesłania do przepisów prawnych

W większości regulaminów znajdują się odesłania do aktów prawnych (w szczególności do Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta czy RODO). Jeśli w Waszym dokumencie jest tak samo i w przypadku rękojmi dotyczącej konsumenta lub tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowanego odnosicie się do wspomnianego Kodeksu cywilnego właśnie w tym roku będziecie musieli to zmienić! Przepisy w tym zakresie zostaną przeniesione z Kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

2. Inne zasady reklamacji

Przy okazji wspomnianej powyżej zmiany na nowo zostaną uregulowane reklamacje składane przez konsumenta lub tzw. przedsiębiorcę uprzywilejowanego w oparciu o rękojmię. Zmienią się zasady dotyczące możliwości reklamowania wadliwego towaru czy dostarczania wadliwych towarów, możliwość ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do przedsiębiorcy uprzywilejowanego czy też okres przedawnienia roszczeń. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta sprzedawca internetowy powinien poinformować konsumenta m.in. o 

„sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji”,

a więc jest więcej niż prawdopodobne, że również z tego względu Twój regulamin będzie wymagał zmian.

3. Treści cyfrowe

Jeśli sprzedajesz treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną musisz wiedzieć, że rok 2022 to zupełnie nowe regulacje dla tego typu produktów! Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule o zmianach dla e-sklepów w maju 2022 roku, z którego dowiesz się więcej na temat tego, jakie zmiany są planowane.

II PAKIET ZMIAN czyli tzw. Omnibus

Podstawa zmian: Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Kiedy nastąpią zmiany: najprawdopodobniej 28 maja 2022 roku

Ten pakiet zmian wynika z ww. ustawy wdrażającej tzw. dyrektywę Omnibus.

4. Aktualizacja obowiązku informacyjnego

Regulamin sklepu internetowego to najlepsze miejsce na spełnienie względem kupującego tego, wynikającego z art. 12 ustawy o prawach konsumenta, obowiązku. Zmiana przepisów będzie dotyczyć w szczególności takich informacji jak: numer telefonu, powiadomienie o odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

W treści każdego regulaminu sklepu internetowego, w którym kupują konsumenci, powinno znaleźć się takie pouczenie. Wraz z nadchodzącymi zmianami przepisy zaktualizują jego treść, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach prawnych Twojego sklepu.

6. Formularz odstąpienia od umowy

Ten punkt regulaminu jest również obowiązkowy jeśli prowadzisz sklep, o którym mowa w punkcie 5. Także wymagana treść formularza zostanie odświeżona – stosowanie wzoru sprzed zmian nie będzie więc w zgodzie z aktualnymi (po wprowadzeniu zmian) przepisami. 

 

Regulamin sklepu internetowego w 2022 roku pod wieloma względami będzie się różnił od wcześniejszej wersji tego dokumentu. Korzystając jednak z dokumentów prawnych Kreatora Legal Geek nie musisz obawiać się zmian prawnych, które mają wpływ na treść regulaminu. Dzięki usłudze abonamentowej w Kreatorze zapewniony masz nie tylko regulamin sklepu czy politykę prywatności dostoswaną do swojej działalności, ale również ich aktualizacje w przypadku zachodzących zmian w prawie. Sprawdź, jak to działa!

Powiązane artykuły