Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML Mini zawiera podstawowe dokumenty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, niezbędne w każdej instytucji obowiązanej.

W skład pakietu AML Mini wchodzą:

  • Procedura AML/CFT *;
  • Ocena ryzyka AML/CFT *;
  • procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
  • ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji.

Dokumenty z pakietu AML Mini dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

  • małe instytucje płatnicze;
  • biura usług płatniczych;
  • usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
  • biura rachunkowe;
  • pośrednicy nieruchomości;
  • kantory (również on-line).

UWAGA! W ramach pakietu AML Mini nie zapewniamy pomocy przy wypełnianiu formularzy dokumentów. Są one tworzone w taki sposób, aby ich uzupełnienie było w pełni zrozumiałe i jak najprostsze – jeśli więc chcesz otrzymać pomoc naszego konsultanta w tym zakresie, sugerujemy wybór pakietu AML Standard lub AML Premium, w skład których wchodzi wsparcie w procesie generowania dokumentów.

* Dokumenty z Pakietu AML Mini można wygenerować tylko dla jednego z dostępnych typów działalności. Po pierwszym wygenerowaniu dokumentów, zmiana rodzaju działalności nie będzie możliwa.